- Διαφήμιση -

Συλλήψεις για εμπρησμούς σε επτά περιοχές

Σε «μπα­ράζ» συλ­λή­ψε­ων και επι­βο­λή προ­στί­μων προ­χώ­ρη­σαν οι Αρχές για εμπρη­σμούς σε Κοζά­νη, Φθιώ­τι­δα, Μαγνη­σία, Δρά­μα, Καρ­δί­τσα, Θεσ­σα­λο­νί­κη και Αχαΐα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.