- Διαφήμιση -

Σπινιάλο: Ο περιζήτητος μεζές της Καλύμνου

Στην Κάλυ­μνο οι παλιοί βου­τη­χτά­δες  γνώ­ρι­ζαν καλά τον τρό­πο να βρού­νε και να βγά­λου­νε φού­σκες, επι­νό­η­σαν ένα τρό­πο συντή­ρη­σης του περιε­χο­μέ­νου από τις φού­σκες, το σπι­νιά­λι ή σπινιάλο.

Οι βου­τη­χτά­δες καθώς βου­τού­σαν για σφουγ­γά­ρια συνα­ντού­σα­νε τις φού­σκες, όστρα­κα που δύσκο­λα αλιεύ­ο­νται για­τί είναι πολύ καλά καμουφλαρισμένα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.