- Διαφήμιση -

Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα για κατ’ οίκον εμβολιασμούς

για άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα με το εμβόλιο Johnson & Johnson.

Το άνοιγ­μα της πλατ­φόρ­μας για κλεί­σι­μο ραντε­βού εμβο­λια­σμούς για άτο­μα με σημα­ντι­κά κινη­τι­κά προ­βλή­μα­τα ανα­κοί­νω­σε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας Μάριος Θεμιστοκλέους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.