- Διαφήμιση -

Χρυσοχοΐδης για ΕΚΑΒ: Δημιουργούνται έξι βάσεις ελικοπτέρων και 16 Κέντρα Τραύματος

Για προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης του ΕΚΑΒ με προ­σω­πι­κό, ώστε να προ­χω­ρή­σει η πλή­ρης ανα­σύ­ντα­ξή του, έκα­νε λόγο ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Μιχά­λης Χρυσοχοΐδης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.