- Διαφήμιση -

Πλήθος Τούρκων στη Θεσσαλονίκη — Επισκέφθηκαν το σπίτι του Ατατούρκ

Πλή­θος Τούρ­κων βρέ­θη­κε σήμε­ρα, Παρα­σκευή (10/11) στη Θεσ­σα­λο­νί­κη καθώς θέλη­σαν να τιμή­σουν την επέ­τειο του θανά­του του Μου­στα­φά Κεμάλ Ατα­τούρκ, με επί­σκε­ψη στο σπί­τι όπου γεννήθηκε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.