- Διαφήμιση -

Ταρσός Κορινθίας: Τα «Μετέωρα» της Πελοποννήσου

Τα «Μετέ­ω­ρα» της Πελο­πον­νή­σου συνα­ντώ­νται κοντά στο χωριό Κάτω Ταρ­σός, και απο­τε­λούν ένα από τα μυστι­κά δια­μα­ντά­κια του νομού Κοριν­θί­ας. Κάθε­τοι επι­βλη­τι­κοί βρά­χοι, σαν κι αυτούς του «ιερού δάσους» των Μετε­ώ­ρων, μαγνη­τί­ζουν το βλέμ­μα, προ­κα­λώ­ντας δέος και θαυ­μα­σμό στη θέα­σή τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.