- Διαφήμιση -

Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα – Είναι σε συνεχή επικοινωνία το υπουργείο Εξωτερικών

Eγκλω­βι­σμέ­νοι στο μονα­στή­ρι στη του Αγί­ου Πορ­φυ­ρί­ου στη Λωρί­δα της Γάζας παρα­μέ­νουν 8 Έλλη­νες ενώ κλι­μα­κώ­νε­ται η χερ­σαία επί­θε­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού στην περιο­χή που ελέγ­χει η Χαμάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.