- Διαφήμιση -

ΕΟΦ: Αποσύρονται παρτίδες οφθαλμικής αλοιφής

Ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) ανα­κοί­νω­σε πως προ­χω­ρά στην ανά­κλη­ση των παρ­τί­δων 153 και 213 του φαρ­μα­κευ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος DEXAMYTREX EYE OINT

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.