- Διαφήμιση -

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φυτική σαντιγί σε σπρέι

Καλού­νται οι κατα­να­λω­τές που είναι αλλερ­γι­κοί στο γάλα και στα προ­ϊ­ό­ντα με βάση το γάλα να μην την καταναλώσουν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.