- Διαφήμιση -

Σαρώνει η μετάλλαξη Κράκεν — Αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού

Σε συνέ­ντευ­ξη της, η Ματί­να Παγώ­νη μίλη­σε για την αύξη­ση των κρου­σμά­των του κορο­ναϊ­ού. Το πρό­βλη­μα αυτό ενι­σχύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο αν ανα­λο­γι­στεί κανείς ότι περισ­σό­τε­ροι από 1.000 ασθε­νείς Covid-19 χρειά­στη­κε να εισα­χθούν στο νοσο­κο­μείο το επτα­ή­με­ρο που έλη­ξε στις 22 Οκτωβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.