- Διαφήμιση -

Σε έξαρση το «κοξάκι» – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

«Όταν εμφα­νι­στούν φλύ­κται­νες στο λαι­μό, στα ούλα, τότε οι γονείς θα πρέ­πει να ανη­συ­χούν για­τί το παι­δί δεν μπο­ρεί να κατα­πιεί ακό­μη και νερό»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Υγεία σήμε­ρα Health today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.