- Διαφήμιση -

Διαμαρτυρία πλημμυροπαθών στη Λάρισα – Έκλεισαν δρόμο, ζητούν απαντήσεις

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα Κυρια­κή 19 Νοεμ­βρί­ου πλημ­μυ­ρο­πα­θείς των εργα­τι­κών κατοι­κιών Γιάν­νου­λης Λάρι­σας, στην πλα­τεία της συνοικίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Λάρι­σα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.