- Διαφήμιση -

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Φεύγει η «άνοιξη» — Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πε­ται στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος τη χώρας από το βρά­δυ της Κυρια­κής (25/2) μέχρι και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της (27/2), σύμ­φω­να με την ΕΜΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.