- Διαφήμιση -

ΕΜΥ: Άστατος ο καιρός το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές προ­βλέ­πει η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία για το Μεγά­λο Σάβ­βα­το, ενώ την Κυρια­κή του Πάσχα θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές από το μεση­μέ­ρι και μετά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.