- Διαφήμιση -

Χανιά: Ανοιχτό στο σύνολο της διαδρομής από 1η Μαΐου το Φαράγγι της Σαμαριάς

Προ­σβά­σι­μο στο σύνο­λο της δια­δρο­μής και από τις δύο εισό­δους του, τη βόρεια στο Ξυλό­σκα­λο και τη νότια στην Αγία Ρου­μέ­λη, θα είναι από την Μεγά­λη Τετάρ­τη 1 Μαΐ­ου, το Φαράγ­γι της Σαμαριάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.