- Διαφήμιση -

Έρχεται «24ωρη παύση καλοκαιριού» — Σφοδρές βροχοπτώσεις, κεραυνοί και χαλάζι

Καται­γί­δες, κεραυ­νοί και χαλα­ζο­πτώ­σεις έχουν ήδη αρχί­σει να επη­ρε­ά­ζουν από νωρίς την Τετάρ­τη (3/7) ορι­σμέ­νες περιο­χές της χώρας, με τους μετε­ω­ρο­λό­γους να προει­δο­ποιούν για σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού από την Πέμ­πτη (4/7)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.