- Διαφήμιση -

Η εξωτική παραλία στην Αλόννησο για βουτιές που θα σου μείνουν αξέχαστες

Μετα­ξύ της Αλον­νή­σου και της μικρής νήσου Περι­στέ­ρα στις Σπο­ρά­δες, εντο­πί­ζε­ται ένα εξω­τι­κό σκη­νι­κό που αφή­νει τους πάντες με το στό­μα ανοι­χτό. Πρό­κει­ται για την παρα­λία του Αγί­ου Δημη­τρί­ου, ένα από τα πιο δημο­φι­λή και πολυ­φω­το­γρα­φη­μέ­να μέρη του νησιού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.