- Διαφήμιση -

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή

Αλλά­ζει ξανά το σκη­νι­κό του και­ρού από την Κυρια­κή και μετά τις ανοι­ξιά­τι­κες ημέ­ρες, εν μέσω χει­μώ­να, με τον ήλιο και τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, έρχο­νται βρο­χές, καται­γί­δες αλλά και ενι­σχυ­μέ­νοι άνεμοι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.