- Διαφήμιση -

Ο ηλεκτρονικές απάτες που σαρώνουν — Τα μηνύματα-«μαϊμού» από ΕΛΤΑ & Εφορία που παγιδεύουν

Περι­μέ­νεις ένα δέμα, το παρα­λαμ­βά­νεις, και λίγα λεπτά αργό­τε­ρα ‑τυχαία;- έρχε­ται στο ηλε­κτρο­νι­κό σου ταχυ­δρο­μείο ένα μήνυ­μα για κάποιο πρό­βλη­μα στην παρά­δο­ση του πακέ­του. Αν είσαι αφη­ρη­μέ­νος και πατή­σεις το σχε­τι­κό link για να δεις τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει με το δέμα που μόλις παρέ­λα­βες, μόλις άνοι­ξες την Κερ­κό­πορ­τα σε κάποιους hackers…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.