- Διαφήμιση -

Καιρός: Δεύτερο κύμα ψυχρής εισβολής από την Κυριακή – Πού θα χιονίσει

Προ των πυλών βρί­σκε­ται η νέα ψυχρή εισβο­λή, με αισθη­τή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και χιο­νο­πτώ­σεις τα επό­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα. Παγε­τός θα σημειω­θεί τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.