- Διαφήμιση -

Καιρός: Με ομπρέλες η Ανάσταση — Η πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα

Αστά­θεια παρου­σιά­ζει ο και­ρός με σπο­ρα­δι­κές βρο­χο­πτώ­σεις να εμφα­νί­ζο­νται σε πολ­λές περιο­χές της χώρας. Η παρο­δι­κή κακο­και­ρία θα κρα­τή­σει μέχρι το βρά­δυ του Μεγά­λου Σαββάτου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.