- Διαφήμιση -

Καιρός: Ο πιο ζεστός Μάρτιος των τελευταίων 14 ετών

Καλο­καί­ρι θυμί­ζει ο και­ρός, ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα, με τον υδράρ­γυ­ρο στην Κρή­τη να ξεπερ­νά τους 32 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Σε συν­δυα­σμό με την αφρι­κα­νι­κή σκό­νη που τα τελευ­ταία 24ωρα έχει «πνί­ξει» τη χώρα, η ατμό­σφαι­ρα γίνε­ται αποπνικτική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.