- Διαφήμιση -

Μόντρεαλ: Μητσοτάκης και Τριντό στην παρέλαση των ομογενών – «Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αντηχεί ζωντανό και επίκαιρο»

«Εδώ στον Κανα­δά η καρ­διά του Ελλη­νι­σμού χτυ­πά­ει πολύ δυνα­τά και το μήνυ­μα της 25ης Μαρ­τί­ου αντη­χεί ζωντα­νό και επί­και­ρο σε όλη την οικου­μέ­νη» δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσοτάκης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.