- Διαφήμιση -

Στα γαλανόλευκα το Google — Γιορτάζει με doodle την 25η Μαρτίου

Με μία ελλη­νι­κή σημαία να κυμα­τί­ζει, με φόντο την ανα­το­λή του ήλιου και γαλα­νό­λευ­κο περί­γραμ­μα, αν ο χρή­στης μετα­κι­νή­σει τον κέρ­σο­ρα στην εικό­να ανα­δύ­ε­ται η φρά­ση «Greece National Day 2024»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.