- Διαφήμιση -

Τέμπη – 25η Μαρτίου: Το συγκλονιστικό μήνυμα οικογένειας θύματος στην παρέλαση στη Λάρισα

Ρίγη συγκί­νη­σης προ­κά­λε­σε η οικο­γέ­νεια της αδι­κο­χα­μέ­νης στην πολύ­νε­κρη σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία των Τεμπών Κλα­ού­ντιας Λάτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.