- Διαφήμιση -

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου με βροχές και καταιγίδες

Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της μετε­ω­ρο­λό­γου Χρι­στί­νας Ρήγου, τη Δευ­τέ­ρα (04.09), ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και καται­γί­δες από τα βόρεια. Τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να, αρχι­κά στα βόρεια της Μακε­δο­νί­ας και στα­δια­κά στα δυτι­κά και δεν απο­κλεί­ο­νται οι χαλα­ζο­πτώ­σεις. Οι άνε­μοι θα είναι εντά­σε­ως 7 μπο­φόρ και η θερ­μο­κρα­σία θα πέσει κατά 5 με 7 βαθ­μούς Κελσίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.