- Διαφήμιση -

Νέες ταυτότητες: Πότε θα εκδοθούν, πόσο θα κοστίσουν και ποια στοιχεία θα αναγράφουν,

Η έκδο­ση των ψηφια­κών ταυ­το­τή­των ξεκι­νά από τις 25 Σεπτεμ­βρί­ου, με το κόστος έκδο­σής τους να ανέρ­χε­ται στα 10 ευρώ. Οι πολί­τες θα μπο­ρούν να εκδώ­σουν τις νέες τους ταυ­τό­τη­τες σε 367 σημεία της επικράτειας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.