- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Η 87η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμ­βρί­ου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η 87η ΔΕΘ με ένα πολυ­διά­στα­το πρό­γραμ­μα εκδηλώσεων.

Η Βουλ­γα­ρία συμ­με­τέ­χει ως τιμώ­με­νη χώρα, με μία σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων που ξεκι­νούν από τα εγκαί­νια όπου θα συμ­με­τά­σχουν οι φημι­σμέ­νοι μου­σι­κοί Wladigeroff Brothers…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.