- Διαφήμιση -

Καιρός – Σαν πρωταπριλιάτικο αστείο – Έρχεται πολλή ζέστη

Ο και­ρός τρε­λά­θη­κε! Από την επό­με­νη εβδο­μά­δα, που μπαί­νει ο Απρί­λιος, θα σημειω­θούν ακραί­ες θερ­μο­κρα­σια­κές απο­κλί­σεις, με το καλο­καί­ρι να κάνει την εμφά­νι­σή του μόλις από τον δεύ­τε­ρο μήνα της άνοιξης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.