- Διαφήμιση -

Φίλιπποι: Φοιτητές του ΑΠΘ ανακάλυψαν κεφαλή αγάλματος του Απόλλωνα

Την κεφα­λή ενός δαφ­νο­στε­φα­νω­μέ­νου άνδρα που φαί­νε­ται πως ανή­κει σε άγαλ­μα του θεού Απόλ­λω­να έφε­ρε στο φως ανα­σκα­φή που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ομά­δα του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου στους Φιλίππους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.