- Διαφήμιση -

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Αλλά­ζει πάλι το σκη­νι­κό του και­ρού με τις προ­γνώ­σεις να δεί­χνουν επι­δεί­νω­ση με βρο­χές και καται­γί­δες στη δυτι­κή και στη βόρεια Ελλά­δα και σκό­νη και θυελ­λώ­δεις νοτιά­δες στο βόρειο και ανα­το­λι­κό Αιγαίο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.