- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε αρκετές περιοχές – “Συναγερμός” στην Πολιτική Προστασία

Ήχη­σε το 112 σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας, λόγω των ισχυ­ρών και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θούν. Προει­δο­ποί­η­ση για καται­γί­δες και θυελ­λώ­δεις ανέμους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.