- Διαφήμιση -

Meteo: Στους ‑4,8 βαθμούς Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα Κυριακή

Μέχρι και τους ‑4,8 βαθ­μούς Κελ­σί­ου έφτα­σε η θερ­μο­κρα­σία σήμε­ρα Κυρια­κή (17.12.2023) το πρωί, με το «τσου­χτε­ρό» κρύο να κατα­γρά­φε­ται στο Σέλι, το χωριό στο Κάτω Βέρ­μιο της Ημα­θί­ας, σύμ­φω­να με τις μετρή­σεις του meteo, αφού σήμε­ρα είναι η πιο κρύα ημέ­ρα του Δεκεμβρίου.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.