- Διαφήμιση -

Ελληνες της Αυστραλίας: Ο δεύτερος μακροβιότερος πληθυσμός στον πλανήτη

Γιατί πεθαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία από τους περισσότερους ανθρώπους; Γιατί προσβάλλονται σε μικρότερο βαθμό από καρδιαγγειακές νόσους και καρκίνο;

Έφυ­γαν από τα πάτρια εδά­φη τις δεκα­ε­τί­ες του ’50, του ’60 και του ’70 με μια βαλί­τσα όνει­ρα κι ελπί­δες, ανα­ζη­τώ­ντας στην Αυστρα­λία ένα καλύ­τε­ρο μέλλον.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Από­δη­μος ελλη­νι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.