- Διαφήμιση -

Με εικόνα της Παναγίας Σουμελά θα τιμήσουν την ποντιακή γενοκτονία στο Σίδνεϊ

Την πρώ­τη εμφά­νι­ση στους πιστούς έκα­νε την Κυρια­κή, 19 Μαΐ­ου 2024, αντί­γρα­φο της εικό­νας της Πανα­γί­ας Σου­με­λά, την οποία δώρι­σε στην εκκλη­σία του Αγί­ου Στε­φά­νου στο Σίδνεϊ το σωμα­τείο Πανα­γία Σου­με­λά Σίδνεϊ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.