- Διαφήμιση -

Ο Soloup με τον “Ζοrμπά” του, ταξιδεύει στον Καναδά για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας (audio)

O γελοιο­γρά­φος και δημιουρ­γός κόμικς Soloup (Αντώ­νης Νικο­λό­που­λος) ετοι­μά­ζει τη βαλί­τσα του για την Οττά­βα και το Μόντρε­αλ του Κανα­δά. Μια βαλί­τσα που θα περιέ­χει τα graphic novel «Αϊβα­λί», «21- Η Μάχη της πλα­τεί­ας» και κυρί­ως το πιο πρό­σφα­το: «Ζοrμπάς, πρά­σι­νη πέτρα ωραιοτάτη»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.