- Διαφήμιση -

Καβάλα: Ενας γοητευτικός τουριστικός προορισμός

Όλοι έχουν να λένε για τη μαγι­κή θέα στα μακε­δο­νι­κά παρά­λια και το ανοι­χτό Αιγαίο από τον φάρο και το ύψω­μα του κάστρου. Η Καβά­λα όμως δεν είναι απλώς ένας γοη­τευ­τι­κός του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός. Οι εξο­χές της, τα γύρω βου­νά, οι παρα­λί­ες της, οι παρα­δο­σια­κές γει­το­νιές στη συνοι­κία της Πανα­γιάς συν­θέ­τουν ένα σκη­νι­κό μιας πόλης όπου χαί­ρε­σαι να ζεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Καβά­λα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.