- Διαφήμιση -

«Πάμε Ανακύκλωση» 2020–2021. Οι μαθητές του Δήμου Καβάλας μας έδειξαν το δρόμο…

Συγχαρητήρια!!!

Σήμε­ρα (17/6/21) .έγι­νε η βρά­βευ­ση  βρά­βευ­σης των σχο­λεί­ων του Δήμου Καβά­λας, για τη συμ­με­το­χή τους στη δρά­ση ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Πάμε Ανα­κύ­κλω­ση» 2020–2021.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.