- Διαφήμιση -

12χρονος πήγε να κλέψει φούρνο στη Κρήτη και ο φούρναρης του πρόσφερε δουλειά

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι...!

Πριν από 25 χρό­νια, ο κ. Βιτσα­ράς έπια­σε ένα 12χρονο αγό­ρι να κλέ­βει στο μαγα­ζί του. Ο φούρ­να­ρης αντί να καλέ­σει την αστυ­νο­μία ή να το χτυπήσει…προσέγγισε με αγά­πη και σοβα­ρό­τη­τα το παι­δί. Του εξή­γη­σε, ότι η κλο­πή θα τον οδη­γή­σει σε κακά μονο­πά­τια και του ζήτη­σε να πηγαί­νει στο αρτο­ποιείο, όταν έχει ελεύ­θε­ρο χρό­νο, να δου­λεύ­ει και να βγά­ζει το χαρ­τζι­λί­κι του.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.