- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου

Χτισμένη στο χείλος ενός γκρεμού

Το μονα­στή­ρι του αρχαγ­γέ­λου Μιχα­ήλ βρί­σκε­ται στα νοτιο­α­να­το­λι­κά του νησιού και κοντά στην περιο­χή της Αλυ­κής. Είναι χτι­σμέ­νο ψηλά πάνω από τη θάλασ­σα με θέα το Αιγαίο και το Άγιο Όρος. Πρό­κει­ται για ένα γυναι­κείο μονα­στή­ρι και υπά­γε­ται στο Άγιο Όρος. Στην ιερά μονή φυλάσ­σε­ται κομ­μά­τι Τιμί­ου Ήλου, μέρος από τα καρ­φιά της σταύ­ρω­σης του Χριστού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.