- Διαφήμιση -

Λαυρεωτική — Η ριβιέρα της Αττικής

Η αγαπημένη γωνιά της Αττικής

Για τους περισ­σό­τε­ρους Αθη­ναί­ους η ριβιέ­ρα της Αττι­κής είναι το κομ­μά­τι από την Γλυ­φά­δα μέχρι και το Λαγο­νή­σι. Για αυτούς που γνω­ρί­ζουν όμως την Αττι­κή πολύ καλά η πραγ­μα­τι­κή ριβιέ­ρα της είναι η Λαυρεωτική.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λαυ­ρε­ω­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.