- Διαφήμιση -

Athens Flying Week 2022: Αεροπορικό show στις 17 και 18/9

Ο αερο­διά­δρο­μος έχει πάρει από νωρίς φωτιά στην 114 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στην Τανά­γρα καθώς οι απο­γειώ­σεις και οι προ­σγειώ­σεις πτη­τι­κών μέσων δια­δέ­χο­νται η μία την άλλη, στην ημέ­ρα τελι­κών δοκι­μών του Athens Flying Week στις 17 και 18/9.

Φέτος τα βλέμ­μα­τα θα τρα­βή­ξουν τα ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη Rafale αλλά και το ελβε­τι­κό μαχη­τι­κό F18, το αερο­πλά­νο του τηλε­ο­πτι­κού Maverick του Top Gun.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.