- Διαφήμιση -

Διομήδειος Βοτανικός Κήπος — Μια ενδιαφέρουσα εξόρμηση από το πολύβουο κέντρο της Αθήνας, που θα σας φέρει πιο κοντά στην ομορφιά της φύσης

Δεν αποτελεί απλά ένα «εξοχικό» μέρος εντός Αθηνών, αλλά ίσως ένα από τα ομορφότερα και κρυφά πράσινα αξιοθέατα της πόλης

Ο βοτα­νι­κός αυτός κήπος βρί­σκε­ται στο Χαϊ­δά­ρι, στα Δυτι­κά προ­ά­στια της Αθή­νας. Η δημιουρ­γία του ξεκί­νη­σε τη δεκα­ε­τία του ’50, χάρη στο κλη­ρο­δό­τη­μα του ακα­δη­μαϊ­κού Αλέ­ξαν­δρου Διο­μή­δους στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών και την παρα­χώ­ρη­ση της δασι­κής έκτα­σης όπου ανα­πτύσ­σε­ται ο Κήπος από το Υπουρ­γείο Γεωργίας.

Ο Κήπος, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής και πνευματικής ηρεμίας για τους κατοίκους μιας αστικής περιοχής, όπως είναι η δυτική Αττική, λειτουργεί και ως πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του κοινού. Τα φυτά που καλλιεργούνται επισημαίνονται με ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα και τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Το προσωπικό του Ιδρύματος διαθέτει ικανή επιστημονική εμπειρία σε θέματα διατήρησης και κυρίως αναπαραγωγής ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.