- Διαφήμιση -

Dior Cruise 2022 στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ανάδειξη του πολιτισμού και μεγαλείου της κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η επί­δει­ξη μόδας θα γίνει στις 17 Ιου­νί­ου με σεβα­σμό στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο. Σκο­πός αυτής της εκδή­λω­σης είναι η ενδυ­νά­μω­ση των δημιουρ­γι­κών δεσμών μετα­ξύ του Dior και της Ελλάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.