- Διαφήμιση -

Λίμνη Μπελέτσι — Ένας μικρός παράδεισος, ιδανικός για μια ξέγνοιαστη βόλτα

Μια ανάσα από το κέντρο της πόλης

Η λίμνη Μπε­λέ­τσι είναι μία μικρή λίμνη που βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 600 μέτρων περί­που στις ανα­το­λι­κές πλα­γιές της Πάρ­νη­θας, στην περιο­χή Αγία Τριά­δα της κοι­νό­τη­τας Αφι­δνών, βορειο­δυ­τι­κά της ομώ­νυ­μης κορυ­φής Μπελέτσι.

Πρό­κει­ται για μια μικρή τεχνη­τή λίμνη στα 600 μέτρα υψό­με­τρο και βάθος 9 μέτρα που δημιουρ­γή­θη­κε στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1970 και τελι­κά χρη­σί­μευ­σε αφε­νός ως απο­θή­κη νερού για τα έργα της περιο­χής και αργό­τε­ρα ως υγροβιότοπος.

Η μικρή αυτή λίμνη απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό υδρο­βιό­το­πο της περιο­χής καθώς απα­ντώ­νται απο­δη­μη­τι­κά που­λιά όσο και μόνι­μα νηκτι­κά καθώς και νερο­χε­λώ­νες και ψάρια. Είναι μια μικρή όαση στις ανα­το­λι­κές πλα­γιές της Πάρ­νη­θας, ιδα­νι­κή για περί­πα­το όλο το χρόνο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.