- Διαφήμιση -

Τροχαίο με νεκρούς στα Σπάτα

Εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Καραμανλή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Υπό αδιευ­κρί­νι­στες μέχρι στιγ­μής συν­θή­κες, επαγ­γελ­μα­τι­κό ΙΧ όχη­μα εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και έπε­σε σε οικό­πε­δο δίπλα από τον δρό­μο, στην Λεω­φό­ρο Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή στον δήμο Σπά­των – Αρτέ­μι­δος Αττικής.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Σπά­τα — Αρτέ­μι­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.