- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Elias: Κατολίσθηση στο ύψος του Αιγίου — Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός και τμήμα της νέας

Οι πρώ­τες συνέ­πειες της κακο­και­ρί­ας Elias έφθα­σαν το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και μάλι­στα σε περιο­χή που δεν είχε προ­βλε­φθεί ότι θα απο­τε­λέ­σει επί­κε­ντρο του ακραί­ου και­ρι­κού φαινομένου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.