- Διαφήμιση -

Ζαχλωρού — Ένα «κουκλίστικο» ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας

Εκεί που ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις πραγματικές φυσικές ομορφιές

Ένα χωριό χτι­σμέ­νο στο Φαράγ­γι του Βου­ραϊ­κού στο μέσο της δια­δρο­μής του οδο­ντω­τού Δια­κο­φτού – Καλα­βρύ­των και σε από­στα­ση μόλις 12 χμ από τα Καλά­βρυ­τα. Το όνο­μα του προ­ήλ­θε από το Σλα­βι­κό «Ζάγκλο­ρο», που σημαί­νει «πίσω από το βου­νά». Το χωριό χτί­στη­κε στα χρό­νια της Τουρ­κο­κρα­τί­ας από περα­στι­κούς οι οποί­οι ήρθαν κυνη­γη­μέ­νοι από τα χωριά της Ηπεί­ρου στην Πελοπόννησο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.