- Διαφήμιση -

61 δενδρύλλια κάνναβης στη Νεάπολη Αγρινίου

Φυτεία κάν­να­βης με 61 δεν­δρύλ­λια εντό­πι­σαν οι αρχές στη Νεά­πο­λη Αγρι­νί­ου. Συνε­λή­φθη 38χρονος Αλβα­νός. Σε βάρος του σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για καλ­λιέρ­γεια και δια­κί­νη­ση ναρκωτικών

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

Το Αγρί­νιο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.