- Διαφήμιση -

Γιαούρτι από ελληνικό αγελαδινό γάλα; Γιατί όχι!

Πως θα αναστηθεί η ελληνική αγελαδοτροφία

Η πτώ­ση πωλή­σε­ων  γάλα­κτος είναι ένα θέμα που απα­σχο­λεί τις γαλα­κτο­βιο­μη­χα­νί­ες οι οποί­ες ζητούν μεί­ω­ση της τιμής του γάλακτος.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.